České Budějovice

České Budějovice patří k vrcholům středověkého urbanismu v českých zemích. Roku 1265 český král Přemysl Otakar II. zakládá město které leží na soutoku velkých řek Vltavy a Malše

České Budějovice se díky panovnické přízni a poloze vzmáhaly. Na přelomu 13. a 14 století byli dokončeny dva chrámy a město obepínaly pevné hradby

V průběhu neklidného 15. století představovaly katolicky orientované Budějovice pevnou oporu proti husitství. České Budějovice s čtyřmi tisíci obyvateli patřily k největším a nejvýznamnějším městům Českého království. Dvě třetiny z tohoto počtu představovalo německy mluvící obyvatelstvo, třetinu Češi a od poloviny 14. století tu bylo usazeno rovněž několik židovských rodin.

Čerpáno z České Budějovice