Jak a kde žiju

Kde žiju, kde jsem byl a hlavně kde to mám rád...


Přec jsou jen chudé táborské ty kraje,

avšak mám je rád až k smrti neskonale,

hor mírné pásmo ve slunci tu hraje,

a žloutne obilí již skorem zralé,

u silnic v lesích malíř šerem hoří,

a pošta jede trouchlivými lesy,

hájovny nízké v mladých buků moři

kdes leží v dříví nakupené směsi,

jsou města malá, zapadlá a skrytá

pod lesy mlhavými, kde soumarak dýmá,

cimbuří hradů zbořených tě vítá,

a sláva Žižky v každém koutě dřímá.


Táborské kraje - Antonín Sova