Plzeň

Město Nová Plzeň bylo založeno roku 1295 na příkaz českého krále Václava II. na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úhlavy a Úslavy.

Od počátku bylo významným obchodním střediskem na křižovatce cest mezi Norimberkem a Řeznem. V 16. stol. významné působení italských stavitelů. V letech 1599 – 1600 Plzeň dočasně sídlem římského císaře a českého krále Rudolfa II.

V první polovině 19. stol.velký rozvoj města, v roce 1842 založen Měšťanský pivovar a strojírenský podnik Škoda.

Pivo se v Plzni vaří od jejího založení. První písemnou zprávu můžeme nalézt již v roce 1307. Jedná se o závěť, ve které Wolfram Zwinilinger odkazuje kostelu sv. Bartoloměje svůj pivovar a sladovnu. Později se pivo vařilo pouze v domech, kterým král Václav II. ve 13. století udělil právo várečné.

Historickým mezníkem, který změnil celou pivní historii, se stal rok 1838. Tohoto roku muselo být vylito před radnicí 36 hektolitrů nekvalitního piva. Událost ovlivnila právovárečné měšťanstvo. Rozhodli se proto společně vybudovat nový moderní pivovar, aby navždy zajistili výrobu kvalitního plzeňského piva.

Josef Groll dne 5. října 1842 uvařil první spodně kvašený světlý ležák, který se stal vzorem ostatním světlým pivům. Pivovar si tento památný den připomíná každý rok slavností nazvanou Pilsner Fest.

Čerpáno z Město Plzeň